Lenardeffekt er det at luft og andre gasser blir ionisert i ultrafiolett lys. Dette er en form for fotoelektrisk effekt, og den ble beskrevet av Philipp Lenard.