Foucaultstrømmer er en type elektriske strømmer som vanligvis kalles virvelstrømmer.