William Gilbert, livlege hos dronning Elizabeth 1 av England. Utgav i 1600 pionerarbeidet De magnete etc., der han beskrev magneters egenskaper. Han fremsatte teorien om at Jorden er en stor magnet, og beskrev eksperimenter med statisk elektrisitet. Boken gav det første vitenskapelige grunnlag for læren om jordmagnetismen. K. Birkelands berømte «terrellaforsøk» for å studere sammenhengen mellom opptreden av nordlys og forstyrrelser av Jordens magnetfelt, var delvis inspirert av denne boken.