Positiv pol, den tilkoblingen som har høyest (positiv) spenning i en likestrømsgenerator eller et elektrisk element og som vanligvis er merket med +; i et elektrisk element også betegnelse på den tilsvarende elektroden. I en akkumulator går strømmen ut fra den positive polen ved utladning og sendes inn gjennom denne polen ved oppladning.