Penningmanometer, (etter den nederl. fysikeren F. M. Penning, 1894–1953), phillipmanometer, instrument for måling av lave trykk, fra ca. 1–10−5 Pa. Det består av et rør med en ringformet anode plassert mellom to plater som er katoder. Disse kan enten være plassert mellom eller utgjøre polene på en magnet. Anoden får en spenning på 1–2 kV. Derved frigjøres noen elektroner fra platene ved kald emisjon. I det sterke magnetfeltet pendler elektronene frem og tilbake i spirallignende baner og tilbakelegger en forholdsvis lang veistrekning før de treffer anoden. Under bevegelsen støter de mot gassmolekyler i røret og ioniserer dem, og de positive ionene fanges lett opp av de store platene. Strømmen til platene er proporsjonal med antall produserte ioner og dermed med trykket i røret.