Romladning, romlig fordelt elektrisk ladning f.eks. i isolerende væsker, i halvledere, gasser eller vakuum. Ladningen kan være knyttet til positive eller negative ioner eller frie elektroner, og opptrer bl.a. i elektronrør og gassutladningsrør, i halvlederkomponenter og elektrolytter, og i ansamlinger av isolerende kornet materiale (støv, mel). Store romladninger finnes i Jordens atmosfære (ionosfæren).