Stefan-Boltzmanns lov, lov i fysikken som sier at den elektromagnetiske strålingseffekt (varmestrålingen) S fra en gjenstand vokser med fjerde potens av den absolutte temperatur S = σT4, hvor σ kalles Stefan-Boltzmanns konstant og er lik 5,6703·10−8 W/(m2K4). Loven ble først eksperimentelt funnet av J. Stefan og senere utledet teoretisk av L. Boltzmann 1884.