Poyntings vektor, oppkalt etter J. H. Poynting, angir størrelse og retning av energistrømtettheten i et elektromagnetisk felt. Poyntingvektoren er definert som vektorproduktet av elektrisk og magnetisk feltstyrke, og er lik strålingstrykket multiplisert med lyshastigheten.