Magnetisk dipol, et begrep som er oppstått analogt til elektrisk dipol idet man går ut ifra at magnetiske nordpoler og sydpoler kan eksistere hver for seg på samme måte som elektriske ladninger. Foreløpig har man ikke klart å isolere magnetisk nord- og sydpol. Styrken angis som elektrisk dipolmoment. Se også magnetisk monopol.