Elektromotorisk kraft er en eldre betegnelse for elektromotorisk spenning, som er hvilespenningen til en elektrisk spenningskilde.