Teslastrøm, høyfrekvent elektrisk strøm iakttatt første gang av N. Tesla ved utlading av en kondensator gjennom en åpen spole med noen få vindinger. Spolen virket som primærkrets i en transformator uten jern, hvor sekundærkretsen, som frembringer teslastrømmen, var en lang spole med noen hundre vindinger, en teslatransformator. Pga. den høye frekvensen oppstår ingen merkbar elektrolyse om man lar teslastrøm gå gjennom kroppen. Den føles derfor ikke ubehagelig, men utøver en varmevirkning pga. resistansen. Rommet omkring sekundærledningen til teslatransformatoren har et så sterkt elektrisk felt at rør med gass under lavt trykk lyser når de anbringes der, teslalys.