Reostat, eldre betegnelse på regulerbar motstand. Se også proppreostat.