Amperevindingstallet, for en spole er produktet av strømmen (uttrykt i ampere) og antall vindinger i spolen. Styrken av en elektromagnet kan beregnes ved hjelp av amperevindingstallet for spolen, når magnetens størrelse og form og egenskapene for materialet i magnetkjernen er kjent. Se magnetomotorisk spenning.