Molekylspektrum, spektrum av elektromagnetisk stråling fra molekyler. Man skjelner mellom rotasjonsspektre med bølgelengde mellom 0,1 og 100 mm, i det fjerne infrarøde og mikrobølgeområdet; vibrasjonsspektre med bølgelengde mellom 1 og 10 μm, i det nære infrarøde området; og spektre som skyldes elektronoverganger, i det synlige og ultrafiolette området. Rotasjonsspektre skyldes at hele molekylet roterer omkring en akse gjennom dets tyngdepunkt; vibrasjonsspektre skriver seg fra svingninger som de enkelte atomer i molekylet utfører. En bestemt elektronovergang kan kombineres med en rekke vibrasjons- og rotasjonstilstander (begynnelses- og sluttilstander). Overgangen viser seg derfor ikke som en enkel spektrallinje, men som en rekke linjer som ligger meget nær hverandre og til dels flyter sammen. Molekylspektre i det synlige og ultrafiolette område får derfor en typisk båndstruktur, båndspektre, i motsetning til linjespektre fra atomer.