Enhetsladning, betegner dels en elektrisk ladning som er like stor som enheten for ladning i det enhetssystem som brukes, dels den elektriske elementærkvant.