Ballo-elektrisitet er et annet navn på lenardeffekt, som er det at luften blir elektrisert og ionisert når væskedråper beveger seg i den.