Joseph Weber, amerikansk fysiker, professor ved University of Maryland 1948, er kjent for studier av generell relativitetsteori og gravitasjon. I 1968 påviste han ved hjelp av spesielle mekaniske antenner svingninger som han tolket som et resultat av gravitasjonsbølger. Slike bølger skal ifølge Einsteins generelle relativitetsteori kunne forekomme, og en påvisning av dem ansees som et viktig bevis på teoriens gyldighet. Forsøk på å reprodusere Webers direkte deteksjon av gravitasjonsbølger har foreløpig ikke lykkes. Hans eksperimenter stimulerte videreutviklingen av metoder for å detektere slike bølger.