magnetisk felt

Magnetisk felt. Kraftfeltet omkring en stavmagnet. En magnetisk nordpol i et bestemt punkt påvirkes dels av en kraft (B1) som peker vekk fra stavmagnetens nordpol, og dels av en kraft (B2) som peker mot stavmagnetens sydpol. Resultanten av disse (B) viser retningen av det magnetiske feltet i punktet.

Av /Store norske leksikon ※.
Et magnetfelt kan anskueliggjøres med å strø jernfilspon på en plate der det er et magnetfelt, for eksempel over en stavmagnet.

Et magnetisk felt (også kalt magnetfelt eller magnetisk kraftfelt) er et område der det kan påvises magnetiske krefter. Michael Faraday (1791–1867) viste at et magnetfelt kan anskueliggjøres ved feltlinjer som kan gjøres synlige ved å strø jernfilspon på en plate i feltet. Sponene ordner seg da etter hverandre langs feltlinjene, som på hvert sted har den retningen en fritt bevegelig magnet peker med sin nordpol.

Faktaboks

uttale:
magnˈetisk felt

Fysisk beskrives et magnetisk felt ved den magnetiske flukstetthet, B, en vektor som overalt peker i feltets retning og med størrelse som svarer til styrken av feltet. Et magnetisk felt kan også beskrives ved den magnetiske feltstyrken, H, som i de fleste materialer er proporsjonal med flukstettheten B (se magnetisme).

Et magnetisk felt virker med en kraft både på magneter som befinner seg i det, og på ladde partikler som beveger seg i det. Magnetkraften står alltid vinkelrett på bevegelsesretningen til ladningen, så magnetkraften kan ikke endre ladningens fart, bare dens bevegelsesretning.

Magnetiske felter forårsakes av elektrisk strøm og av mikroskopiske magneter. For eksempel virker et elektron som en mikroskopisk liten magnet og lager et magnetfelt.

Jordas magnetfelt forårsakes av elektriske strømmer i den flytende indre delen av Jorda. Det påvirker bevegelsen av ladde partikler som kommer fra Sola (se solvinden), og styrer dem mot Jordas magnetiske poler. Når de beveger seg ned mot for eksempel den magnetiske nordpolen og støter på partikler i jordas atmosfære, omdannes noe av bevegelsesenergien til elektromagnetisk stråling, og det oppstår nordlys.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg