Berøringselektrisitet, kontaktelektrisitet, oppstår i kontaktflaten mellom forskjellige materialer når de bringes i direkte berøring med hverandre. Kontaktspenningen skyldes at materialene har forskjellig evne til å binde elektroner. Effekten gjør seg sterkest gjeldende for isolerende materialer, f.eks. kunstfiber- og plastmaterialer. Se kontaktpotensial.