Induksjonskoeffisient er innen elektromagnetisme en tidligere betegnelse på induktans.