Sekundæremisjon er i fysikk og kjemi det at det sendes ut partikler eller stråling fra et stoff som selv blir bombardert av partikler eller stråling.