Lenardeffekt er det at den elektriske resistansen er større for likestrøm enn for vekselstrøm i metaller med ikke-kubisk krystallstruktur. Philipp Lenard oppdaget dette i 1890.