Reluktivitet er det samme som spesifikk reluktans.