Elektrisk ledningsevne er en tidligere betegnelse på det som nå kalles konduktans.