Termoelektrisitet, elektriske strømmer og spenninger som oppstår pga. temperaturforskjeller i eller mellom elektriske ledere eller halvledere. Se termoelektrisk effekt.