Emissivitet, strålingsevne, symbol ε, forholdet mellom den energi som sendes ut fra et legeme i form av elektromagnetisk stråling (varme- og lysstråling) og den energi et svart legeme ved samme temperatur ville ha sendt ut. En perfekt absorbator har emissivitet ε = 1, og vil se ut som et svart legeme. Menneskets hud har emissivitet for synlig lys mellom ε = 0,80 (mørk hud) og ε = 0,65 (lys hud). Man skiller mellom total emissivitet, som omfatter hele spekteret, og spektral emissivitet, som angir emissiviteten ved en bestemt bølgelengde.