Magnetisering, det å gjøre stoffer magnetiske ved hjelp av en elektromagnet el.l. Magnetisering kan drives opp til et bestemt metningspunkt er nådd. Avmagnetisering oppnås ved gradvis å minske amplituden til den periodisk varierende feltstyrken som elektromagneten skaper.