fase - fysikk

Brukes i forbindelse med periodiske fenomener (svingninger, bølger) for å betegne tilstanden i et bestemt tidspunkt eller for å betegne tidsforskjellen mellom to svingninger som har samme frekvens. Svingninger kalles sinusformede når størrelsen som skal beskrives er gitt på formen A sin(ω·t+φ0), hvor A er den største verdi størrelsen kan ha (amplituden), t er tiden og vinkelfrekvensen ω = 2π/T når T er svingetiden eller perioden. Størrelsen φ = ω·t0 kalles fasen eller fasevinkelen ved tiden t. Her er φ0 verdien av fasevinkelen ved tidspunktet t = 0.

Faktaboks

etymologi:
av gresk ‘vise frem’

Skal man sammenligne faser for to svingninger med samme frekvens, gjøres det ved å angi faseforskyvningen som er lik fasevinkelen for den ene svingning ved det tidspunkt den andres fase er null. Fasevinkel og faseforskyvning angis vanligvis i radianer eller grader (2π radianer = 360°). To svingninger som er faseforskjøvet 180° sies å være i motfase. Overlagrer to slike svingninger med samme amplitude hverandre, vil de slokke hverandre ut, et fenomen som er vel kjent ved interferens (overlagring) av bølger.

I elektroteknikken spiller faseforskyvning mellom strøm og spenning stor rolle, idet effekten er lik produktet av effektivverdiene av strømmen og spenningen, multiplisert med effektfaktoren eller fasefaktoren, cos φ. Når faseforskjellen mellom strøm og spenning er 90°, blir cos φ lik null, og man får wattløs strøm. Faseforskyvningen i en strømkrets kan varieres ved å variere den induktive eller kapasitive belastning i kretsen.

Ved en flerfaset vekselstrøm forstås vekselstrøm som er sammensatt av flere sinusformede strømmer med samme periode, men forskjellig fase, og overføres over mer enn to ledninger. Antall faser angir antallet enkle strømmer som inngår i systemet. Ved fremstilling av elektrisk energi i stor skala brukes vanligvis trefasegeneratorer, og strømmen overføres over trefase ledningsnett. Fase brukes i denne forbindelse også som betegnelse på de delene av en vekselstrøm-maskin eller transformator som er koblet til hver enkelt av de tre strømfasene.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg