Strøm (rød kurve) og spenning (blå kurve) for en kondensator. Strømmen ligger en fase 90 grader foran spenningen.
Strøm (rød kurve) og spenning (blå kurve) for en kondensator. Strømmen ligger en fase 90 grader foran spenningen.
Lisens: CC BY SA 3.0

Fase brukes i forbindelse med periodiske fenomener (svingninger, bølger) for å betegne tilstanden i et bestemt tidspunkt eller for å betegne tidsforskjellen mellom to svingninger som har samme frekvens.

Faktaboks

Etymologi
av gresk ‘vise frem’

Matematisk beskrivelse

Svingninger kalles sinusformede når størrelsen som skal beskrives er gitt på formen A sin(ωt + φ0), hvor A er den største verdi størrelsen kan ha (amplituden), t er tiden og vinkelfrekvensen ω = 2π/T når T er svingetiden eller perioden. Størrelsen φ = ωt0 kalles fasen eller fasevinkelen ved tiden t. Her er φ0 verdien av fasevinkelen ved tidspunktet t = 0.

Faseforskyvning

Skal man sammenligne faser for to svingninger med samme frekvens, gjøres det ved å angi faseforskyvningen. Faseforskyvningen er lik fasevinkelen for den ene svingningen ved det tidspunktet når fasen av den andre svingningen er null.

To svingninger som er faseforskjøvet 180°, sies å være i motfase. Hvis to slike svingninger med samme amplitude overlagrer hverandre, vil de slokke hverandre ut. Dette fenomenet er godt kjent fra interferens (overlagring) av bølger.

Fase i elektroteknikk

I elektroteknikken spiller faseforskyvning mellom strøm og spenning stor rolle, siden effekten er lik produktet av effektivverdiene av strømmen og spenningen, multiplisert med effektfaktoren eller fasefaktoren, cos φ. Når faseforskjellen mellom strøm og spenning er 90°, blir cos φ lik null, og man får wattløs strøm. Faseforskyvningen i en strømkrets kan varieres ved å variere den induktive eller kapasitive belastningen i kretsen.

Ved en flerfaset vekselstrøm forstås vekselstrøm som er sammensatt av flere sinusformede strømmer med samme periode, men forskjellig fase, og overføres over mer enn to ledninger. Antall faser angir antallet enkle strømmer som inngår i systemet. Ved fremstilling av elektrisk energi i stor skala brukes vanligvis trefasegeneratorer, og strømmen overføres over trefase ledningsnett. Fase brukes i denne forbindelsen også som navn på de delene av en vekselstrøm-maskin eller transformator som er koblet til hver enkelt av de tre strømfasene.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg