Kanalføring, det at man sender nøyaktig rettede, positivt ladede, energirike partikler mellom de atomære rekker og plan i et krystallinsk, fast legeme. Man benytter positive ioner, protoner, positroner og myoner. Metoden anvendes til å lokalisere fremmede partikler i krystaller, til å studere krystallers overflatestruktur, og til å måle ustabile atomers levetid.