IR er forkortelse for infrarød. Kortformen IR brukes ofte i sammensetninger som IR-stråler eller IR-spektroskopi.