Gyrofrekvens, betegnelse for resonansfrekvensen for et elektron i et gitt magnetisk felt, f.eks. i Jordens magnetiske felt. Dette feltet er av størrelsesorden 1,4 MHz og spiller en stor rolle for ionosfærens reflekterende og absorberende egenskaper.