Dielektrisitetskonstant er en eldre betegnelse for relativ permittivitet (se også dielektrikum).