Dielektrisitetskonstant, eldre betegnelse for relativ permittivitet. (Se også dielektrikum, tabell)