elektromagnetisk stråling

Elektromagnetisk stråling. Skjematisk fremstilling av spektrum med angivelse av typiske kilder, strålingens betegnelse og tallverdier for energier, frekvenser og bølgelengder i vakuum.

Av /Store norske leksikon ※.

Elektromagnetisk stråling er energi som overføres i form av elektromagnetiske bølger. Elektromagnetisk stråling brukes også delvis for å betegne utsendelse og forplantning av slike bølger.

Faktaboks

uttale:
elektromagnˈetisk stråling

Både synlig lys, radiobølger og røntgenstråler er eksempler på elektromagnetisk stråling.

Ulike typer

Når en elektrisk ladning akselereres, det vil si at den forandrer sin energitilstand, blir det en forstyrrelse i det elektromagnetiske feltet som omgir den. Da oppstår det elektromagnetiske bølger som beveger seg bort fra ladningen.

Disse bølgene spenner over et praktisk talt ubegrenset frekvensområde, og strålingen får navn dels etter frekvens eller bølgelengde, dels etter hvordan strålingen brukes og dels etter hvordan den oppstår.

Tabellen viser vanlige betegnelser på forskjellige typer elektromagnetisk stråling med tilhørende bølgelengder, frekvenser, fotonenergier og kilder for strålingen. Synlig lys har bølgelengder fra ca. 0,40 til ca. 0,76 μm (mikrometer), og opptrer omtrent midt på skalaen i tabellen.

Hvordan strålingen oppstår

Kortbølget stråling skyldes vesentlig atomære prosesser, enten forandringer av elektronenes bevegelsestilstander i atomene og molekylene eller forandringer i atomkjernenes struktur. Langbølget stråling sendes ut fra svingekretser eller antenner og skyldes en samlet bevegelse av de elektriske ladningene i kretsen.

Strålingen absorberes på tilsvarende måte dels ved ionisasjon eller eksitasjon av de enkelte atomene eller molekylene, dels ved at elektronene i stoffet samlet settes i medsvingninger. I alle tilfeller går den absorberte energien etter hvert over til varme, og man kan bestemme strålingsintensiteten ved å måle den absorberte varmemengden.

Registreringsmåter

Måling av den absorberte varmemengden kan kun benyttes når strålingen er meget intens, og slik måling nyttes helst for stråler i nærheten av det infrarøde og synlige område av spekteret.

For øvrig bruker man for kortbølget stråling helst registreringsutstyr som bygger på strålenes ioniserende virkning, blant annet geigertellere, ionisasjonskammer, tåkekammer, scintillasjonstellere og fotografiske filmer. I røntgen- og ultrafiolettområdet brukes også fluorescens.

Bolometer, termoelementer og andre termiske metoder brukes for synlig lys og infrarød stråling, mens man for mikrobølger og stråling med lengre bølgelengder bruker elektroniske kretser, for eksempel radiomottagere.

Egenskaper

Karakteristisk for all elektromagnetisk stråling er at den har både partikkel- og bølgenatur.

Mellom forplantningshastigheten c, bølgelengden λ (lambda) og frekvensen ν (ny) gjelder ligningen c = ν · λ.

Til hver frekvens ν tilordnes et bestemt energikvant eller foton med energi E = hv, hvor h er Plancks konstant (h = 6,626·10–34 joule/Hz).

For stråling med høyere frekvens enn lysets kan man ofte registrere de enkelte fotoner, og det er karakteristisk for stråling fra atomære og kjernefysiske prosesser at man bare får sendt ut fotoner enkeltvis. Ved langbølget stråling blir den energi som er forbundet med et enkelt foton stadig mindre og vanskeligere å registrere. Men slik stråling sendes vesentlig ut fra elektroniske kretser som kontinuerlige bølgetog, og man vil i de fleste tilfeller være mer interessert i hele bølgetoget enn i det enkelte foton.

Generelt vil fenomener som er forbundet med lysets partikkelnatur tre klarest frem ved de korteste bølgelengdene, mens bølgenaturen gjør seg mer gjeldende dess mer langbølget strålingen er.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer (3)

skrev Nikolai Frøvik

Tabellen det snakkes om hadde vært nyttig å ha med.

svarte Erik Dyrhaug

Da har vi klart å grave fram tabellen som omtales. Takk for tips Nikolai og Bjørn! En del slike illustrasjoner gikk tapt når vi droppet støtten for flash. Vi satser på å finne en ihvertfall halvautomatisk måte å få de alle tilbake igjen. (Denne har jeg manuelt sporet opp og konvertert til png.)Hilsen Erik i redaksjonen

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg