John Canton, britisk fysiker, gjorde grunnleggende studier over elektrisitet og magnetisme, og konstruerte bl.a. et elektroskop og et elektrometer. Canton var den første som påviste at vann er kompressibelt, dvs. at volumet av vann blir mindre når trykket økes.