Magnetisk induksjon, tidligere betegnelse for magnetisk flukstetthet.