Nernsteffekt, en termomagnetisk effekt oppdaget av W. Nernst. Når det gjennom en elektrisk leder som er anbrakt i et magnetfelt, går en varmestrøm på tvers av magnetfeltets retning, oppstår en elektromagnetisk spenning på tvers av magnetfeltet og av varmestrømmens retning. Nernsteffekt kan anvendes for å omgjøre termisk energi til elektrisk i såkalte termomagnetiske generatorer. Den omvendte effekt, hvor en elektrisk strøm gjennom en leder i et magnetfelt gir varmetransport, kalles ettinghauseneffekt.