Magnetostriksjon, forandring av et ferromagnetisk legemes lengde eller volum ved magnetisering, og forandring i magnetisering i et slikt legeme pga. trykk eller strekk. Oppdaget av J. P. Joule 1847. Effekten ble først observert hos nikkel og en del jern-nikkel-legeringer. Den magnetostriktive effekten utnyttes i svingere (transducere) for omforming av elektriske svingninger til mekaniske, og omvendt, spesielt i generatorer for høyfrekvente lydsvingninger og ultralyd, f.eks. ekkolodd.