Gunneffekt, det fenomen at det oppstår høyfrekvente elektriske svingninger i visse typer halvlederkrystaller, når de blir påtrykt en konstant elektrisk spenning. Effekten opptrer bl.a. i galliumarsenid, GaAs, som hører til gruppen III–V-forbindelser (se halvledere). Frekvensen for svingningene avhenger av den påtrykte spenningen og av krystallenes størrelse. Effekten blir brukt i mikrobølgegeneratorer der en gunnoscillator kan erstatte et klystronrør. Effekten ble oppdaget av amerikaneren J. B. Gunn i 1963.