Magnetisk monopol, hypotetisk partikkel med isolert nordpol- eller sydpolmagnetisme. Ifølge klassisk elektromagnetisme oppstår magnetfelt ved at elektriske ladninger beveger seg. Uansett om denne bevegelsen foregår som makroskopiske strømmer i spoler, eller som atomære strømmer i magnetiske materialer, vil det alltid opptre like mye nordpol- som sydpolmagnetisme i et system. Teoretisk representerer dette en usymmetri i forhold til elektriske felt, som kan utgå fra isolerte positive eller negative ladninger. Forsøk på å finne en teoretisk begrunnelse for kvantiseringen av den elektriske ladningen, som alltid opptrer i multipla av elementærladningen, har ført til en teori for magnetiske monopoler, men tross iherdige eksperimenter har det hittil ikke lykkes å påvise dem.