Stephen Gray var en engelsk fysiker og astronom som utførte grunnleggende arbeider innen optikk og elektrisitet. Han var den første som beskrev forskjellen mellom elektriske isolatorer og ledere.