Oscillogram er et bilde av et svingeforløp som blir tegnet opp ved hjelp av en oscillograf eller et oscilloskop.