Ems er en forkortelse som benyttes for størrelsen elektromotorisk spenning.