Elektrisk resonans, betegner tvungne elektriske svingninger som oppstår i en elektrisk svingekrets når den blir tilført vekselstrøm med en frekvens som ligger i nærheten av kretsens egenfrekvens. Benyttes bl.a. i radiosendere og -mottagere.