Nøytral er en partikkel eller gjenstand som ikke har noen elektrisk ladning, hverken positiv eller negativ.