Magnetisk susceptibilitet, forholdet mellom magnetisering (magnetisasjon) av et materiale og den magnetiske feltstyrken som fremkaller magnetiseringen. Se magnetisme.