Elektrokinetisk fenomen, fenomen forbundet med bevegelse av ikke-ledende (dielektriske) partikler i en ikke-ledende væske eller bevegelsen av en slik væske i forhold til grenseflaten mot et dielektrikum. Man regner med fire former for elektrokinetiske fenomener, se elektroforese, elektro-osmose, strømningsstrøm og sedimentasjonspotensial.