Thomsoneffekt, termoelektrisk effekt, først beskrevet teoretisk av W. Thomson (Lord Kelvin) 1847, og påvist av ham 1854. Når man sender elektrisk strøm gjennom en leder i samme retning som det går en varmestrøm, vil lederen oppvarmes mer enn når varmestrøm og elektrisk strøm går i motsatte retninger. Dette forklares ved at det i tillegg til oppvarmingen pga. resistans i lederen, er en mindre oppvarming eller avkjøling pga. thomsoneffekten. I en leder der det er en varmestrøm eller et temperaturfall, vil det også være et spenningsfall. Elektrontettheten er størst og derfor potensialet lavest der hvor temperaturen er lavest. Strøm som sendes fra lavere til høyere temperatur, må overvinne en potensialstigning, thomsonspenningen, og må derfor ta energi fra lederen i form av varme. Går strømmen motsatt vei, overføres elektrisk energi til termisk energi. Effekten er liten og har vesentlig teoretisk interesse.