Fysikk

Redaktør

Anne Eilertsen

Inneholder 16 kategorier:

 1. Akustikk
 2. Atom- og kjernefysikk
 3. Elektromagnetisme
 4. Elementærpartikkelfysikk
 5. Fargelære
 6. Fysikk
 7. Kosmisk fysikk
 8. Kvantefysikk
 9. Materialfysikk
 10. Medisinsk fysikk
 11. Mekanikk
 12. Mål og vekt
 13. Nanoteknologi
 14. Optikk
 15. Relativitetsteori
 16. Varme- og stofflære