Horisontalintensitet, den horisontale komponent av feltstyrken i et vektorfelt. Brukes spesielt i forbindelse med det jordmagnetiske felt hvor det bare er den horisontale komponent som virker på kompassnålen slik at den stiller seg inn i nord–sør-retningen.