Støtionisasjon, ionisasjon av atomer eller molekyler ved sammenstøt med akselererte partikler. De primære partiklene kan stamme fra radioaktiv spalting, fotoelektrisk ionisasjon, termisk emisjon eller elektriske utladninger. En betingelse for støtionisasjon i en gass der det virker et elektrisk felt, er at frie elektroner kan bevege seg så langt i gassen at de får tilstrekkelig energi til å slå løs et nytt elektron. Når spenningen er så høy at hvert fritt elektron i gjennomsnitt slår løs minst et nytt elektron, vil det oppstå en elektrisk utladning, som kan observeres som en kortvarig gnist, eller som en selvstendig kontinuerlig utladning gjennom gassen, eventuelt en lysbue. Formen for utladningen avhenger av trykket i gassen og av den indre resistansen i strømkilden. Se gassutladning.